Geschiedenis Baardegem | Brasserie 't Stationneken

Brasserie 't stationneken

Open vanaf 11u30 || Dinsdag gesloten om 21u00
Woensdag en donderdag gesloten
Juli en augustus: donderdag gesloten, op feestdagen open

A- A A+

Geschiedenis

Het oude station is gelegen aan de Leirekensroute en werd omgetoverd tot een sfeervolle brasserie.
Volledig ingericht met authentieke wagonbankstellen en attributen.

Ruyssinck Michael - Baardegem - Geschiedenis

LEIREKEN: De geschiedenis van Lijn 61, Aalst-Antwerpen Zuid

Over Opwijk, Londerzeel, Willebroek en Boom.

Ruyssinck Michael - Baardegem - Geschiedenis Ruyssinck Michael - Baardegem - Geschiedenis
Leireken Nijverseel 1965 Leireken Beugemstraat Moorsel 1960
Ruyssinck Michael - Baardegem - Geschiedenis Ruyssinck Michael - Baardegem - Geschiedenis
Leireken Baardegem 1963 Station Baardegem, vermoedelijk anno 1911

Was Baardegem tevreden?

Baardegem was naar ons gevoelen zéér tevreden. Daar had het dan ook alle redenen toe. Temeer daar, begin 1909, meteen ook het gevraagde telegraafkantoor aan het mooie station werd toegevoegd. Alsof dat allemaal nog niet genoeg was, kreeg Baardegem in 1909 ook nog een postkantoor. Dat werd evenwel niet in het station gevestigd (maar in de Kleine Kerkstraat nr. 44). Ook in Aalst werden in dezelfde periode vervoer en posterijen ontdubbeld.

En omdat het tevreden, zelfs zeer tevreden was, deed Baardegem ook zijn duit in het zakje. Tijdens de zitting van de gemeenteraad van 9 februari 1909 werd het voorstel van Burgemeester Van der Straeten om Steenweg nr. 4 naar de nieuwe losplaats dan toch maar tot 8 meter te verbreden (dit werk was, zolang het station er niet stond, telkens op de lange baan geschoven), zonder problemen aanvaard. Meegesleept door het enthousiasme vergat (?) men evenwel hiervoor tijdig de mogelijke subsidies aan te vragen.

De commissaris (van Openbare Werken), die een vooruitziend en goed geïnformeerd man was, begreep welke gevolgen dat kon hebben en moet hieromtrent reeds op 9 juli 1908 (onder referentie Boek B, nr. 2368) een verwittiging aan de gemeente hebben gestuurd. Die is daar echter nooit toegekomen, ofwel werd ze verkeerd gelegd. Met alle gevolgen van dien. Op 10 februari 1910 moest het gemeentebestuur zich hierover immers ten overstaan van dezelfde commissaris van Openbare Werken als volgt verantwoorden:
"Mijnheer de Kommissaris,

Als gevolg van uw schrijven van 9 oktober 1908 (toen werd een herinnering gestuurd, nvds), Boek B, nr. 2368, hebben wij over het verslag van den heer Ingenieur Van BelZingen, de dato 29 juli 1909, nr. 4903, de volgende aanmerkingen te laten geworden. Inderdaad deze werken zijn reeds uitgevoerd, immers deze weg is de rechtstreekse verbinding der losplaats der nieuwe statie met het Dorp en gans de gemeente. Over dit dezer gemeente. De Burgemeester Voorzitter geeft aan de vergadering te kennen dat hij reeds met de besturende Commissie der Sociëteit hier over in onderhandeling is geweest, die hem de moeylijkheden hebben aangewezen om aan onze eerste vraag te kunnen voldoen, maar dat deze thans beloofd heeft van de ontworpene statie een weinig te verlengen, om ze alzo nader bij den openbaren weg te brengen volgens het plan het welk hij hier aan den raad toont, op voorwaarde dat den raad zou willen mede werken om de eigenaars te bewilligen tot het afstaan der nodige gronden. Den Raad, overwegende dat de maatschappij hiermede wel niet geheel, maar toch gedeeltelijk aan zijnen wens heeft voldaan, heeft besloten, door deze tegenwoordige van zijne vorige vraag af te zien, doch van zijn recht te behouden van, indien deze overeenkomst en het voormelde plan niet ten uitvoer zou gebragt worden, tegen al ander ontwerp te protesteren. De Burgemeester wordt mits tegengemagtigd om met de maatschappij in verdere onderhandeling te treden, voor ZO ver zal geradig oordelen voor de uitvoering van het tegenwoordig besluit."

Ruyssinck Michael - Baardegem - Geschiedenis
Station Moorsel rond 1908

Het station was klaar toen de openingsfeestelijkheden van de spoorlijn daar op 26 oktober 1879 plaatsvonden en werd met dienstorder 80 van 9 oktober 1879 opengesteld.
Uit dit ongemeen boeiende document valt te leren:

 • Dat het beschikte over een zijspoor, een laadhelling en een weegbrug.
 • Dat het voor een laadkraan beroep kon doen op het depot van Denderleeuw.
 • Dat het zijn beestenwagens op tijd en stond naar Aalst moest sturen om ze te laten kuisen.

Vanaf 25 oktober 1881 werd ook een postkantoor in het station van Moorsel ondergebracht. Dat bediende tevens Baardegem en Meldert. Het was toentertijd de gewoonte dat de postbediende de echtgenote van de stationschef was. De eerste stationchef van Moorsel was Felix Victor Adam. Hij werd in februari 1853 in Visé geboren en mocht zich bijgevolg terecht een Waal noemen. Hij was gehuwd met Marie Joséphine Meurer, die in 1851 in Brussel geboren was.

Van 1920 af was Adolf Roels hier stationschef. Hij was op 8 juli 1873 in Aalst geboren en overleed te Moorsel op 7 mei 1935. Maar toen was hij al op rust gesteld. Weduwnaar geworden van Praxedie Thienpont, was hij hertrouwd met Mathilde Vander Elst.

Ruyssinck Michael - Baardegem - Geschiedenis Ruyssinck Michael - Baardegem - Geschiedenis
Adolf Roels en Mathilde Vander Elst Station Baardegem anno 1924

Na 1935 werd het station niet meer voor de dienst gebruikt. Vanaf die tijd en gedurende de hele tweede wereldoorlog werd het gratis door toenmalig bareelwachter Alfons Peirlincx bewoond. Omdat die in het hofje bonen kweekte, was die echter beter onder de naam Boeëne Fong gekend.

Op zondag werden er nog wel abonnementen uitgereikt. Dat moest dan door een onderchef van Moorsel gebeuren. In die hoedanigheid herinneren velen in Baardegem zich nog de reeds vernoemde Frans(ken) Troch. Hij werd doorgaans 'Trochsken' genoemd, maar ook wel eens oneerbiedig 'de ganzennek' omdat hij een zenuwtic had en daarbij zijn nek nogal vreemd kon draaien. Op zondagnamiddag kwam hij in Baardegem abonnementen geven. Zaterdag- en zondagvoormiddag deed hij dat in Moorsel. Troch was een stipt man, maar nogal zenuwachtig en hij panikeerde vlug. Als het op zondagnamiddag in de wachtzaal van Baardegem een beetje rumoerig werd, riep hij zonder mankeren 'stilte in de zaal'. Isidoor Redant vertelde ons dat kinderen uit de buurt, verscholen achter de betonplaten, hem wel eens durfden plagen.